Τοποθεσία Συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος στο  Πανεπιστήμιο Frederick.

Πανεπιστήμιο Frederick.